onsdag, mars 29, 2006

Arla leker med djevelen?

Av og til er det slik at en gammel sang, en film eller et minne bare spretter opp i bevisstheten som følge av en fjern assosiasjon, og i dag skjedde det under gjennompløyingen av Jyllands-Posten. Filmen som spratt opp var en voldsfilm med slemme leiesoldater i Afrika som i ett sett falt hverandre i ryggen. En av hovedpersonene hadde som gjennomgangsreplikk:

First rule when you play with the Devil: Don't play!

Det var ingen stor filmatisk prestasjon, men den dukket altså opp da jeg leste en notis om det dansk-svenske meierikonsernet Arla...

Som nevnt i tidligere poster, har Arla via sine krumspring for alltid å holde seg inne med ethvert regime, greid å rote seg inn i langt flere problemer enn om det hadde unnlatt å blande seg inn i politikk.

Siste skudd på stammen er at meieriselskapet, som har markedsført seg som akk så forstående med hensyn til muslimenes reaksjoner på Muhammed-tegningene, nå begynner å få forespørsler om økonomisk støtte fra organisasjoner som anser at de er dialogskapende.

Jyllands-Posten melder at i tillegg til forespørsler fra ulike band, sportsklubber og humanitære organisasjoner, har det også kommet en forespørsel fra Forening for Moske og Islamisk Center, som arbeider for å bygge stormoské i Århus.

Så spørs det hva Arla vil: si nei, og dermed vise den muslimske verden at selskapets imøtekommenhet kun er tomt prat, eller støtte moskébygget, og dermed provosere det danske baklandet - både hjemmemarkedet og melkeprodusentene, som er andelshavere - enda mer enn det allerede har gjort med sine dialogvennlige annonser.

Arlas kommunikasjonssjef Astrid Gade Nielsen uttaler om henvendelsene til Jyllands-Posten: »Vi har samlet dem i en pulje og så vil vi i nærmeste fremtid gennemgå dem og tage stilling til hver især,« siger hun.

Hvornår det vil ske, kan Arla dog ikke præcisere nærmere på nuværende tidspunkt.

Det å vente - helst til evig tid - lyder fornuftig, men Milton finner det på ingen måte utenkelig at selskapet, sammen med de største danske Midtøsten-eksportørene, velger å kjøpe seg ut av boikotten ved å betale for moskéen i det skjulte, samtidig med at de unnlater å støte den danske befolkningen.

Ellers gjøres det oppmerksom på VamPus' glimrende post Paying the Dane-geld, som omhandler at man aldri må gi etter for utpressing, av den enkle grunn at dette er den sikre veien til alltid å måtte slåss med utpressere. VamPus siterer Kiplings dikt Dane-geld.

Verden er ikke hva den var. Nå er det danskene selv som betaler Dane-geld.

mandag, mars 27, 2006

Strategisk ledelse hos Arla

Først får det danske meierikonsernet smake konsekvensene av en helt urimelig boikott som følge av at en dansk avis offentliggjør noen tegninger av Muhammed.

Deretter viser det seg at man kanskje ikke trenger å gå så alt for langt i ens sympatiaksjoner, av den enkle grunn at selskapet selv - som mange andre danske selskaper - har skrevet under på kontrakter hvor de forplikter seg å boikotte Israel. At denne boikotten av Israel i de fleste tilfeller aldri har vært noen realitet, betyr jo ikke at den slags akseptabelt. Nå har flere danske selskaper kommet under dobbelt ild: Boikottet av de muslimske landene og kritisert av Israel.

Man skulle kanskje tro at denslags kunne ryste noen og enhver - i den grad at man tenkte seg om både tre og fire ganger innen man begynte å blande politikk og forretninger, men dengang ei. Ikke Arla. For å blidgjøre sine arabiske kunder og få en oppmykning av boikotten for eget selskap, rykket Arla inn store annonser i arabiske aviser med selskapets avstandstagning til Muhammed-tegningene.

Annonsene ble da også registrert på de muslimske lærdes møte om tegningene, som omtalte Arla positivt, uten at boikotten av den grunn ble myket opp - heller ikke overfor Arla.

Det selskapet tydeligvis ikke hadde tenkt på, er at dansker flest for lengst har fått nok av unnskyldninger og knefall, og dermed greide Arla å rote seg inn i mulighetene for en boikott på hjemmemarkedet også! De danske forbrukerne velger å kjøpe melk fra selskaper med litt mer ryggrad.

Enden på visa er at melkeleverandørene nå klager over det urettferdige i at de blir rammet av både arabernes boikott og nå altså også en potensiell boikott i hjemmemarkedet. Arla har imidlertid sine røtter i andelsbevegelsen, og dermed er det jo sine egne ledere de kritiserer.

Arla Foods selger 75% av produksjonen i sine hjemmemarkeder (Danmark, Sverige og England), og har eksport til ca 100 land. Dermed kan det se ut som at Arla kan være i ferd med å skaffe seg et totalt unødvendig omsetningstap i Danmark - og det uten å ha fått uttelling for sine ynkelige annonser i Midtøsten.

Det å nedprioritere ens gamle venner til fordel for de nye, er ikke alltid like smart!

torsdag, mars 23, 2006

Rehabilitering av Jagland.

Milton har vært sur. På Torbjørn Jagland. Ikke bare handlet det om uenigheter, men like mye om metoder og stil. Hvor ofte så vi ikke Jagland slippe til i NRK i en eller annen setting, kanske gående på en kunstutstilling, uten mye mer av et budskap enn at "Bondevik er dum".

Bondevik knakk.

Så rykker Jagland ut og kritiserer den famøse forsker Jens E. Kjeldsens rolle i forbindelse med hans behandling av FRP.

Hva kan Milton si, annet enn at han er rørt til tårer - uten ironi - over at en politisk motstander gir kjeft til sine egne og deres håndlangere for de metoder som de har brukt mot et parti som den gode Jagland neppe liker.

Hva kan Milton si, annet enn at i Miltons univers er Jagland tilgitt.

Jammen så bruker vi da bare en selvmordsbomber...

Milton har tidligere lagt ut en post om kjernekaren Ahmed Akkari. Han er en av de muslimene som reiste til Midtøsten for å dolke sitt nye fedreland i ryggen. Sånn rent bortsett fra at han ikke lenger kan fungere som lærer som følge av vold mot en elev, har mannen altså også andre ting på rullebladet.

Siste skudd på stammen er at han antyder at man burde sende et par selvmorsdbombere (?) for å sprenge Naser Khader i luften sammen med hans departement, dersom han skulle komme til å bli minister.

"Hvis han bliver minister for udlændinge eller integration, skulle man så ikke sende to fyre ud for at sprænge ham og hans ministerium i luften?" sier Akkari, uten å vite at han ble filmet med skjult kamera (sakset fra den aldeles utmerkede avis Jyllands-Posten).

Fy for pakk!!!!!!!!!!

onsdag, mars 22, 2006

Forsvarets håndtering av ulykker

Som nevnt i tidligere post om Vassdals-ulykken, har Forsvaret litt tungt for å ta kritikk. Denne gangen er det en Leopard stridsvogn som har gått gjennom isen i en myr, med den konsekvens at to av mannskapet døde.

Det er flere ting ved ulykken som kan være verdt å se nærmere på, så som at Forsvaret sies å ha blitt gjort oppmerksom på den manglende telen i jorda over 150 meter som følge av et tidlig snøfall. Videre skal Forsvaret ha blitt gjort oppmerksom på nettopp myrene ved Trollhøgda av en kjentmann. I tillegg ser det ut til at stridsvognen akkurat hadde fått avmontert sine ”snøsko”, slik at den ville kunne kjøre på offentlig vei, og at dette kan ha vært en medvirkende årsak til at vogna visstnok skled sidelengs ned i kulpen. Endelig skal rømningsveiene i vogna ha vært blokkert, slik at de omkomne ble fanget i en dødsfelle.

Dette er blant de mange forholdene som nå granskes, slik at det kan bli brakt klarhet i hva som har skjedd, hvordan og hvorfor. At Forsvaret har sin interesse i dette er rimelig, all den stund at det nå engang er denne organisasjonen som står for stridsvognsholdet i Norge. At Politiet også gransker, er rimelig, all den stund at det var en dødsulykke, og at det må klarlegges om noen har opptrådt klanderverdig. Og ikke minst er det viktig at de pårørende får vite hva som har skjedd.

Det som ikke er bra, er at Forsvarets folk fysisk nektet journalister adgang til stedet, og bruker argumenter som ikke har med journalistenes sikkerhet å gjøre. Hadde det vært farlig å komme nær ulykkesstedet, ville saken vært annerledes. Argumentene er snarere at dette dekker Forsvaret, og da skal pressen ellers være takknemlig for den informasjonen den får. Hovedargumentet til Hærens informasjonssjef er at det ikke skal ut bilder som kan støte familiene og som sirkulerer fritt i ettertid.

Drar vi igjen frem parallellene til Vassdals-ulykken, var ikke Forsvarets håndtering preget av å beskytte de pårørende, men nettopp å legge lokk på ethvert kritisk forhold som måtte bli avdekket. Milton ville føle seg mer trygg hvis Forsvaret ikke kontrollerte den informasjonen som slippes ut, slik at vi kan være sikre på at ingen unngår kritikk bare fordi de har en stjerne eller to på skuldra.

Endelig en psykiater som funker!

Aftenposten melder at danskene skjærer ned på pilsingen på jobb.

I fjor vår streiket arbeiderne ved Harboe Bryggeri i to dager da ledelsen ville nekte de ansatte å drikke øl i produksjonslokalene. Øl ble henvist til pauserommet. De ansatte hadde en kvote på seks flasker dagen. En psykiater støttet de ansattes kamp.

- På en arbeidsplass som Harboe, hvor de ansatte hittil har hatt adgang til å drikke løpende gjennom dagen og holde en konstant promille, er det uforsvarlig å endre reglene med ett slag, sa han til nyhetsbyrået Ritzau.

Han sa at ansatte med et alkoholproblem vil bli tvunget til å drikke tett før de går på jobb, for å slippe unna abstinens. Psykiateren mente at forbud mot jevn drikking gjennom dagen vil øke faren for arbeidsulykker.

Denne psykiateren..... noen som vet hva han heter?

onsdag, mars 08, 2006

Skål kvinnefronten! Gratulerer med 8. mars - og klin endelig med en ayatolla

Omfavnelsen av islamistene – de muslimske ekstremistene – fra alt fra venstrefløyen til kirke og stat i forbindelse med Muhammed-tegningene, kom virkelig som en overraskelse, til tross for at man i etterkant kan se at det var en naturlig allianse.

Logikken om at min fiendes fiende er min venn, sover aldri. FRP er en tradisjonell fiende, og det har vitterlig også Danmark blitt. Norsk presse har ikke vært snille med danskene etter at slemme, liberale Venstre bikket de snille danske sosialdemokratene av pinnen.

Utfallet var med andre ord gitt da både den danske regjeringen og norske FRP støttet Jyllands-Posten. En samlet venstrevridd kulturelite gikk i korstog mot de som krenket islam.

Plutselig var mullaenes kvinnefiendtlighet feid inn under gulvteppet. Islams kvinneundertrykkelse er et ikke-tema blant norske feminister. Etter å ha brukt et par timer på å lese litt rundt omkring på feministblogger etc. i anledning av 8. mars, kommer Milton frem til at radikaliseringen av islam - det at en verdensreligion har blitt kapret av verdens mest bakstreverske krefter - ikke er et tema på kvinnedagen.

En flott støttemarkering til muslimske kvinner som vil ha like rettigheter, jentunger som enda ikke er omskåret, saudiarabiske kvinner som verken kan reise uten mannens tillatelse eller få kjørekort....

Det var i sannhet en av årets store overraskelser: kvinnefronten som kliner med skjeggete, uopplyste mørkemenn. Men kanskje skulle vi sett fellestrekkene tidligere. Pedagoger med bleier på knollen ligner unektelig på ayatollaer med turban. Spørsmålet blir bare hva som blir konsekvensene av romansen. Er kvinnefrontskvinnene villige til å omskjære sine egne døtre, nekte dem utdannelse og på alle andre måter holde dem nede?

Skål for de jentene som sendes ut av landet for å omskjæres frem til neste 8. mars - og tillykke med dagen.

tirsdag, mars 07, 2006

Når man er drittlei


... kan man jo alltid dra hit. Miltons lille paradis som ligger bare en liten flytur med Twin Otter unna - uten stress, uten svigerfamilie, uten byråkrater, uten det meste. Uten strøm, uten Internett... Uten Internett??? Fan!

mandag, mars 06, 2006

Visa ordner sakene!

Milton snakket med en belgier i dag. En belgier som har reist mye og som bor i Latin-Amerika. Mannen har et problem... Når han bruker Visa-kortet sitt, blir den belgiske banken hans redd, for kortet blir jo brukt i en annen verdensdel - så de stenger kortet, og gir mannen beskjed om at han kan hente det nye kortet sitt i sin belgiske bankfilial. Det er irriterende, når det faktisk er mannen selv som har brukt kortet sitt, og ingen tjuv.

Kanskje på tide å fortelle banken din når du drar på ferie?

søndag, mars 05, 2006

The never ending story

Den danske avisen Politiken melder forresten at Raed Hlayhel, imam fra Århus, den 14. mars deltar i en internasjonal, islamsk konferanse i Bahrain, hvor saken om Jyllands-Postens tegninger av Muhammed skal drøftes.

Hlayhel blev i januar kritiseret fra flere sider i Danmark, efter at den saudiarabiske avis The Saudi Gazette citerede ham for at sige i et interview, at "hver dag bliver der trykt billeder og artikler, der er endnu farligere og alvorligere end dem, der blev trykt i september".

Milton hadde ellers funnet det mer naturlig at mannen hadde skullet møte for en domstol for å få vurdert hans medvirkning til villedning av muslimer over hele verden, med tragiske konsekvenser til følge. Sharia-lovene må de ha et eller annet på lur til den slags syndere også!

Det skal han imidlertid ikke, ettersom at målet blant annet er å "drøfte, hvilke skridt der skal tages nu for at sikre, at profettegninger ikke trykkes igen."

Vi kan jo i det minste håpe på at det blir registrert at tegningene har blitt trykt av flere aviser og tidsskrifter enn Magazinet.

Kristin Thatcher

Hvorfor søren skulle man være redd for FRP i regjering? Er det noe norsk nyere politisk historie har vist oss, er det at politikere er i stand til å sluke de utroligste kameler for å være i posisjon.

Under hvilken politiker ble det åpnet flest polutsalg? Under Bondevik

Under hvilke regjeringen er fagbevegelsen alltid spakest? Når AP er i regjering.

Enhver sosialist som ønsker innflytelse burde derfor stemme FRP, slik at dette partiet slutter med å dra norsk politikk mot høyre, mens de som vil ha AP-politikk burde stemme SV!

Åh nei..... Det går jo ikke. Logikken svikter. Problemet er Høyre. Ettersom at Høyre i dag bare snakker tåkeprat, kunne vi jo risikere at partiet fikk en profil i regjering - og uten at vi har noen ide om hva en sådan en ville gå ut på.

Det enkleste hadde kanskje vært om vi hadde politikere med ryggrad.

Putin er faktisk stor

Jyllands-Posten melder: "Hvis vi bliver inviteret, vil Rusland bestemt deltage i arrangementet i forbindelse med begivenhederne I Ungarn I 1956,« sagde Ruslands præsident, Vladimir Putin, ifølge det russiske nyhedsbureau Interfax under et møde med politiske ledere i den ungarske hovedstad, Budapest, tidligere på ugen."

Hvem ville for 10-15 år siden ha trodd at det skulle kunne komme en russisk leder som aksepterer den tidligere Sovjet-statens feilgrep?

Vanskelig integrasjon

Jyllands-Posten skriver: "Et nyt forskningsprojekt viser, at daginstitutionerne kan have svært ved at få danske og tosprogede børn til at lege sammen og på den måde få integreret de tosprogede børn.

»Under vores projekt oplevede vi en tendens til, at tosprogede børn søgte sammen, og etnisk danske børn søgte sammen. Så der var en form for adskillelse blandt børnene. Det er jo fint nok, at alle har legekammerater. Men hvis det viser sig, at tosprogede børn reelt ikke får særlig megen erfaring med danske børn, er der måske ikke så meget integration over det,« siger antropolog Eva Gulløv fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

Sammen med antropolog Helle Bundgaard fra Københavns Universitet står hun bag et projekt om tosprogede børn i danske børnehaver. Konklusionen er, at børnehave ikke nødvendigvis er lig med integration."

Det fremgår ikke om årsaken kort og godt er at like barn leker best, eller om den ene eller begge gruppene opplæres hjemmefra til å unngå de andre. Men uansett er det viktig å erkjenne at integrasjon av innvandrere er et viktigere spørsmål enn den offentlige debatten skulle tyde på.

Ikke minst dukker det opp ett viktig spørsmål: Hva vil integrasjon si? Er det at innvandrerbarna skal gi avkall på deres kultur - og ville dette i det hele tatt være ønskelig. Og som en følgediskusjon må vi også ta stilling til hva vi mener med kultur.

Viktigs spørsmål som fortjener å bli tatt opp på en fordomsfri måte, og uten at man umiddelbart skal stemples som rasist av den grunn.

Dagens BondevikNå blir VamPus glad, tenker Milton med seg selv... Mangler det forresten ikke et sultent negerbarn ett eller annet sted?

Muhammed-tegningene enda en gang

Aftenposten skriver: ”Al-Qaidas nestleder Ayman al-Zawahri sier på et nytt opptak at fornærmelsene mot profeten Muhammed er en del av USAs korsfarerkampanje.

«Et eksempel på hatet til de amerikanskledede korsfarerne (...) er de stadige fornærmelsene mot profeten Muhammed» sier Zawahri.”


Hva med alle de muslimske avisene som har publisert de pågjeldende tegningene. Er vestlige land i det hele tatt i flertall blant landene som har offentliggjort tegningene?

20 år siden Vassdalsulykken

Det finnes flere versjoner av hva som egentlig hendte før, under og etter Vassdalsulykken.

Fremover skriver: "Forsvaret satte i gang et stort apparat for å dekke over hva som faktisk skjedde i Vassdalen, hevder Birgit Marskar Larsen (61). Hun mistet sønnen Arne Mikal i raskatastrofen som krevde 16 soldaters liv i mars 1986."

Avisen skriver videre at: "Den norske stat tok intet ansvar for Vassdalen-katastrofen. I stedet ble det igangsatt et stort apparat rettet mot pårørende for å dekke over hva som faktisk skjedde i Vassdalen, hevder Birgit Marskar Larsen"

Dagbladet sier: "Den offisielle granskingskommisjonen kom seinere med kraftig kritikk av Forsvaret, men saken fikk ingen rettslige etterspill."

For en som verken var tilstede, har lest granskningsdokumentene eller snakket med de involverte, er det umulig å danne seg noe klart bilde av det som har skjedd. Etter å ha lest hva Marskar Larsen sier, lander Milton på standpunktet om at det nok har vært mye misforstått lojalitet overfor Forsvaret ute og gått.

Ingen er tjent med uheldige forhold offentlige instanser feies inn under gulvteppet, enten det nå dreier seg om Politiet, Utenriksdepartementet eller Forsvaret. Vi er heller ikke tjent med at det ses mellom fingrene med dekkoperasjoner for større selskaper når en katastrofe rammer.

Åpen og ærlig innsats for å forbedre kritikkverdige forhold er den eneste veien frem, og derfor er det gledelig at det synes å være en større forståelse for behovet for å verne Whistle Blowers. Kun på denne måten greier vi å lære raskere.