søndag, september 09, 2007

Quo vadis, Noriega? Too see Paris and die?

Manuel Antonio Noriega var Panamas sterke mann, som kom til makten etter at hans forgjenger, militærdiktatoren Omar Torrijos, på mistenkelig vis døde i et flystyrt. Han styrte Panama med jernhånd inntil USA invarderte landet, og tok Noriega med seg til USA for å stille han for retten, anklaget for blant annet narkotikaforbrytelser.

Denne videoen viser noe av det man forbinder med Noriega: undertrykkelse, pøbelvelde fra hans hjernevaskede Batalion de dignidad – verdighetsbataljonen – hvis primære verktøy for å fremme verdigheten var lange køller. Den gamle mannen i hvit skjorte som denges opp av Noriegas mobb er Guillermo Ford, mannen som lå an til å bli visepresident under Endara, hvis Noriega ikke hadde suspendert valget. Ellers forbindes Noriega med tortur, drap og forsvinninger – og en enkelt halshugging.


I dag, den 9. september 2007, skulle Manuel Antonio Noriega løslates etter å ha sonet en fengselsdom på 17 år i USA. Først ble han dømt til 40 års fengsel for narkotikaforbrytelser, som senere ble redusert til 30 år. Med normal nedsettelse av soningstiden og fratrekk for god oppførsel – som enkelte syrlig bemerker at han med fordel kunne ha utvist da han styrte Panama – var han altså klar for å bli løslatt fra fengselet i USA.

Realitetene i saken er at Noriega er dømt til 50 års fengsel i Panama for blant annet mord, og sånn sett skulle sendes hjem til Panama for å sone de 20 år som er lovens øvre grense for soning.

Det ligger imidlertid an til at Noriega blir utlevert til Frankrike, hvor han har en dom på 10 år for hvitvasking av narkopenger. Selv om de forbrytelsene Noriega er dømt for i Panama er langt alvorligere, måtte dommeren som skulle ta stilling til saken konstatere at Panama var så vag i sine krav at man ikke engang med sikkerhet kunne si om landet ønsket Noriega utlevert.

For tiden står saken der at man slåss om tekniske detaljer, så som hvorvidt Noriega er krigsfange eller ikke, om Frankrike anerkjenner at han er krigsfange og hvilke rettigheter han vil få i Frankrike.

Da dagen for løslatelsen kom, håpet Noriega og hans forsvarere på at man ville sette han i husarrest inntil saken er avklart, men den gang ei. Han ble overført til et annet fengsel. Ting later imidlertid til å gå i retning av en utlevering til Frankrike. Når Noriega så er ferdigsonet der, som en mann på nærmere åtti år, skal han til Panama. Men denne saken har jo en tendens til å ta nye og uventede vendinger.

I Panama er saken stor. Selv ikke det faktum at det den 7. september var 30 år siden avtalen om overføringen av Panama-kanalen fra USA til Panama, eller at man på samme dato i år iverksatte et megaprosjekt for å utvide kanalen til å håndtere langt større skip, kunne og konkurrere med Noriega og hans skjebne, verken i nyhetsbildet eller de politiske diskusjonene på gata.

Etiketter: , , , ,