torsdag, august 13, 2009

Kjære Høyre: DØ!!!

Jeg har et problem som går ut på at jeg ikke greier å se for meg hva som er "Høyre-politikk". Jeg har sett den beskrevet som frihet, ansvar, mangfold og respekt for individet, men dette kunne vel egentlig like gjerne være floskler fra en Venstre-mann, kunne det ikke? Jeg sliter egentlig med å se hvilke partier som ikke ville kunne servere noe slikt. Hvis velgerne ikke vet hva partiet står for, så er vel ikke sjansen for at det kommer en tsunami av stemmer særlig stor?

Inntil videre sitter jeg med det inntrykk at limet som binder Høyre sammen er 1) ønsket om at foreningen/syklubben skal bestå (uvisst av hvilken grunn), og/eller 2) drømmen om å komme i regjering - så får vi heller se på hva en slik regjering skulle stå for hvis den tid skulle komme (men det tror man ikke noe større på, så man kaster ikke bort mye energi på den saken).

Hvis Høyre i snart tiår etter tiår fortsetter å tro at man kun skal leve på gamle bragder, så bærer det mot slutten. Hvis Høyre er for fin til å bruke media for å få frem synspunktene, så bærer det også mot slutten, og hvis Høyre ikke snart finner frem personell som kan banke gjennom et klart budskap i media, så går det samme vei.

Har det falt dere inn at det rundt i landet sitter titusener av mennesker som er like lyne forbannet som undertegnede?

Vet dere hva jeg mener er den største tjenesten Høyre kan gjøre for landet? Å oppløse seg! Avvikling!

Hvorfor? Fordi velgerne da i overveiende grad vil gå til FrP, og dermed vil tvinge FrP til å bli det partiet som denne bunken av Oslo-folk aldri greide å gjøre Høyre til.

Det er tulleball å tro at et stort parti på Høyre-fløyen vil kunne føre en annen politikk enn det dets medlemmer og velgere vil. Dersom det ikke er et flertall av fremmedfiendtlige rasister på høyrefløyen, så vil det heller ikke bli ført en fremmedfiendtlig og rasistisk politikk.

Høyre skulle jo snart ha lært leksa: Velgerne er ikke noe man bare kan pakke i kofferten og flytte dit man vil. Det ble ingen suksess å utdelegere Høyres programarbeid til K.M. Bondevik, og det gikk vel heller ikke så bra da man sist valg skulle stemme Venstre hvis man egentlig ville ha Høyre? Høyre er jo snart utslettet av sin egen inkompetanse.

Tenk om Høyre hadde hatt vett til å nedlegge seg selv. Se dét ville være en gave til landet!

Hvis Høyre ikke engang greier å vokse seg stort i opposisjon til dagens regjering; hvem er så en likeverdig motstander? Det er ingenlunde sikkert at Høyre ikke ville fått grisebank av Kystpartiet også.

Hva er det som gjør at Høyre har vansmektet i opposisjon til dagens regjering – hvordan er det mulig?

• Er det den personlige integriteten til bulke-Jens?
• Er det skatteflyktning Brundtlands flotte eksempler?
• Er det pølse-Hansens omtanke for hospitaliserte kolleger?
• Er det diverse ministres bruk av private helsetjenester som de vil nekte andre?
• Er det den fantastisk flotte utvidelsen av oljefondets aksjedel?
• Er det oljefondets aktive forvaltning, som til gjengjeld for å koste milliardbeløp, påførte landet et tap i klasse med jagerflykjøpet?
• Er det Andersens Aker-kjøp og Brustads etterfølgende krisehåndtering?
• Er det fru Halvorsens Israels-boikot, i strid med norsk utenrikspolitikk? (den kom tidlig)
• Er det fraværet av problemer på asylområdet, og glimrende resultater i integrasjonsarbeidet?
• Er det den superbe utformingen av regjeringens krisepakke til Rune Bjerke?
• Er det regjeringens medkonjunkturpolitikk, hvor man dundret ut penger i en glovarm økonomi?
• Er det Støres flotte posisjonering av Norge i kjølvannet av Muhammed-tegningskrisen?
• Er det at samme mann har greid å reformere UD til et prakteksempel på norsk organisasjonstalent - fullt på høyde med det beste utenlandske - en organisasjon som vi vet vi kan stole på når noe skjer for nordmenn på reisefot?
• Er det at Norges prioritering av dialog er omvendt proporsjonal med partnerens spiselighet?
• Er det at man sparket de cubanske opposisjonelle ut i kulda for å bedre relasjonene til Castro, da 17. mai skulle feires på ambassaden i Havana?
• Er det resultatene fra u-hjelpen? (nivået er en helt annen diskusjon)
• Er det Giskes spilleautomater?
• Er det håndteringen av jagerflykjøpet?
• Er det de rene linjene og integriteten i regjeringens forhold til LO?
• Er det prioriteringen av veinettet?

Lista ovenfor er tatt på sparket, uten googling. Jeg kunne sikkert gjort den tre ganger lengre, mer gjennomtenkt og med tyngre punkter.

Man kan ikke bare sitte der og se på det som skjer, mens man klør seg bak, og uten å åpne kjeften. Det er jo dette Høyre stort sett har gjort de siste mange årene. Selv et lite parti ville kunne greid å utrette mer politisk enn det Høyre har gjort, om man bare hadde jobbet mer og bedre i det daglige. Da hadde man fått satt ting på dagsordenen, selv om stortinget altså er sammensatt som det er. Det er utrolig hva man kan få endret på, dersom man først får media med på at regjeringen burde gjøre en bedre jobb.

Min konklusjon er at dersom man ikke greier å selge seg inn som et bedre alternativ enn dagens regjering, så mangler man selgerevner. Da greier man ikke å selge en biff til en sulten mann.

Det gjør meg litt trist, for jo lengre tid man har en sosialistisk regjering, jo mer irreversible blir skadevirkningene. Jo mer energi man må bruke på å rydde opp, jo mindre får man gjort av gode ting. Jo lenger man kjører i feil retning, jo mer smertefull blir omstillingen. Nå har man stort sett kjørt feil siden krigen. Er ambisjonsnivået at man skal få ryddet opp i alt dette på bare to perioder? Da blir det jaggu en hestekur!

Tar vi som et eksempel offentlig drevne barnehager, så er ett av problemene med offentlig organisering den manglende fleksibiliteten. Det vil trolig være like vanskelig å få nedlagt en offentlig drevet barnehage uten tilstrekkelig barnegrunnlag som er som det i dag er å nedlegge en grendeskole. Det er lett nok å opprette en offentlig barnehage når grunnlaget er der, men hva skjer når barnetallet faller? Det er da at det hadde vært kjekt at den var privat.

For hver liten gnom som jobber med å blåse opp offentlig sektor, kreves det to kjemper for å rydde opp.

Det ser svart ut. Landet løpes over ende av gnomehæren, og vi har kun småfolk til å forsvare oss.

Dette er ikke tiden for å ta antikvariske hensyn. Riksantikvaren får si det han vil. Legg ned Høyre før galskapen får fortsatt enda lenger, og gi om nødvendig dagens Høyre-ledere medlemskap i en bowlingklubb eller noe annet morsomt. De må aktiviseres med noe annet en politikk – for Norges skyld.