mandag, januar 30, 2006

Clinton og Muhammed-tegningene

Bill Clinton kaller tegningene som har vært på trykk i Danmark og Norge for "helt grusomme" og spør:
- Så hva skal vi gjøre nå? Erstatte antisemittiske holdninger med antimuslimske fordommer?

Om den tidligere presidenten har sett tegningene eller ei, vites ikke. Et spørsmål som imidlertid trenger seg på, er om han har sett hvem det er han allierer seg med?

Det er ikke jentunger som sendes til hjemlandet for å bli omskåret
Det er ikke kvinner som utsettes for æresdrap
Det er ikke kvinner som slåss for likestilling
Det er ikke reformvennlige krefter i Islam
Det er ikke fortalere for ytringsfrihet i den muslimske verden
Det er ikke kvinner med trang til å løfte mullaher

Det Clinton tydeligvis ikke vet, er hvilke metoder islamistene brukte for å piske opp stemningen i Midtøsten. De offentliggjorte tegningene var kort og godt ikke fornærmende nok, så kobbelet med ekstreme danske islamister reiste på turné i de muslimske landene med en "slightly enhanced version". Muhammed med grisetryne, Muhammed som pedofil, bedende muslimer som voldtas av en hund. Det er ikke minst dette som har pisket opp stemningen i Midtøsten. Vet Clinton dette?

Ikke vet Milton hvorfor Clinton hvorfor snakker om antisemittiske holdninger. Kan det ha noe med debatten om SVs boikott av Israel å gjøre?

***************************

Oppdatering:

Dette er, i følge Ekstrabladet (Danmark) noe av det materialet som imamene fremviste i de muslimske landene for å fremprovosere en boikott: med grisetryne og -ører, derfor ber muslimer, og den pedofile Muhammed

Så får noen og enhver gjøre seg opp sin mening om hederligheten i imamenes fremferd, samt i å legge skylden på JyllandsPosten for den oppståtte situasjonen.