onsdag, mars 29, 2006

Arla leker med djevelen?

Av og til er det slik at en gammel sang, en film eller et minne bare spretter opp i bevisstheten som følge av en fjern assosiasjon, og i dag skjedde det under gjennompløyingen av Jyllands-Posten. Filmen som spratt opp var en voldsfilm med slemme leiesoldater i Afrika som i ett sett falt hverandre i ryggen. En av hovedpersonene hadde som gjennomgangsreplikk:

First rule when you play with the Devil: Don't play!

Det var ingen stor filmatisk prestasjon, men den dukket altså opp da jeg leste en notis om det dansk-svenske meierikonsernet Arla...

Som nevnt i tidligere poster, har Arla via sine krumspring for alltid å holde seg inne med ethvert regime, greid å rote seg inn i langt flere problemer enn om det hadde unnlatt å blande seg inn i politikk.

Siste skudd på stammen er at meieriselskapet, som har markedsført seg som akk så forstående med hensyn til muslimenes reaksjoner på Muhammed-tegningene, nå begynner å få forespørsler om økonomisk støtte fra organisasjoner som anser at de er dialogskapende.

Jyllands-Posten melder at i tillegg til forespørsler fra ulike band, sportsklubber og humanitære organisasjoner, har det også kommet en forespørsel fra Forening for Moske og Islamisk Center, som arbeider for å bygge stormoské i Århus.

Så spørs det hva Arla vil: si nei, og dermed vise den muslimske verden at selskapets imøtekommenhet kun er tomt prat, eller støtte moskébygget, og dermed provosere det danske baklandet - både hjemmemarkedet og melkeprodusentene, som er andelshavere - enda mer enn det allerede har gjort med sine dialogvennlige annonser.

Arlas kommunikasjonssjef Astrid Gade Nielsen uttaler om henvendelsene til Jyllands-Posten: »Vi har samlet dem i en pulje og så vil vi i nærmeste fremtid gennemgå dem og tage stilling til hver især,« siger hun.

Hvornår det vil ske, kan Arla dog ikke præcisere nærmere på nuværende tidspunkt.

Det å vente - helst til evig tid - lyder fornuftig, men Milton finner det på ingen måte utenkelig at selskapet, sammen med de største danske Midtøsten-eksportørene, velger å kjøpe seg ut av boikotten ved å betale for moskéen i det skjulte, samtidig med at de unnlater å støte den danske befolkningen.

Ellers gjøres det oppmerksom på VamPus' glimrende post Paying the Dane-geld, som omhandler at man aldri må gi etter for utpressing, av den enkle grunn at dette er den sikre veien til alltid å måtte slåss med utpressere. VamPus siterer Kiplings dikt Dane-geld.

Verden er ikke hva den var. Nå er det danskene selv som betaler Dane-geld.

0 Comments:

Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link

<< Home