onsdag, mars 22, 2006

Forsvarets håndtering av ulykker

Som nevnt i tidligere post om Vassdals-ulykken, har Forsvaret litt tungt for å ta kritikk. Denne gangen er det en Leopard stridsvogn som har gått gjennom isen i en myr, med den konsekvens at to av mannskapet døde.

Det er flere ting ved ulykken som kan være verdt å se nærmere på, så som at Forsvaret sies å ha blitt gjort oppmerksom på den manglende telen i jorda over 150 meter som følge av et tidlig snøfall. Videre skal Forsvaret ha blitt gjort oppmerksom på nettopp myrene ved Trollhøgda av en kjentmann. I tillegg ser det ut til at stridsvognen akkurat hadde fått avmontert sine ”snøsko”, slik at den ville kunne kjøre på offentlig vei, og at dette kan ha vært en medvirkende årsak til at vogna visstnok skled sidelengs ned i kulpen. Endelig skal rømningsveiene i vogna ha vært blokkert, slik at de omkomne ble fanget i en dødsfelle.

Dette er blant de mange forholdene som nå granskes, slik at det kan bli brakt klarhet i hva som har skjedd, hvordan og hvorfor. At Forsvaret har sin interesse i dette er rimelig, all den stund at det nå engang er denne organisasjonen som står for stridsvognsholdet i Norge. At Politiet også gransker, er rimelig, all den stund at det var en dødsulykke, og at det må klarlegges om noen har opptrådt klanderverdig. Og ikke minst er det viktig at de pårørende får vite hva som har skjedd.

Det som ikke er bra, er at Forsvarets folk fysisk nektet journalister adgang til stedet, og bruker argumenter som ikke har med journalistenes sikkerhet å gjøre. Hadde det vært farlig å komme nær ulykkesstedet, ville saken vært annerledes. Argumentene er snarere at dette dekker Forsvaret, og da skal pressen ellers være takknemlig for den informasjonen den får. Hovedargumentet til Hærens informasjonssjef er at det ikke skal ut bilder som kan støte familiene og som sirkulerer fritt i ettertid.

Drar vi igjen frem parallellene til Vassdals-ulykken, var ikke Forsvarets håndtering preget av å beskytte de pårørende, men nettopp å legge lokk på ethvert kritisk forhold som måtte bli avdekket. Milton ville føle seg mer trygg hvis Forsvaret ikke kontrollerte den informasjonen som slippes ut, slik at vi kan være sikre på at ingen unngår kritikk bare fordi de har en stjerne eller to på skuldra.

0 Comments:

Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link

<< Home