onsdag, mai 03, 2006

Arven etter Tjernobyl

Det kan kun anbefales å se denne multimediefortellingen om arven etter Tsjernobyl. Rystende.

Du finner den her.

Ikke minst er denne rystende bildedokumentaren aktuell i dag, hvor tilsynelatende alt av tidligere kjernekraftmotstandere engasjerer seg til støtte for Irans atomprogram.

9 Comments:

Blogger Akademikeren said...

Det er en liten forskjell her: Tsjernobyl var en i utgangspunktet fredelig reaktor kun for energiforsyning, på samme måte som de fleste reaktorer i vesten. Men konstruksjonen var sosialistisk (kristiske spørsmål tåles ikke...)og dårlig, og så gjorde noen en del tabber.

Irans atomprogram er derimot - det er vel ingen som tror noe annet - er ikke primært for energiforsyning (det måtte jo være greit), men for å lage atomvåpen.

Noen ganger lurer jeg på om vi har valget mellom å bombe atominstallasjonene til Iran nå, og starte en verdenskrig, eller å vente til Iran er ferdige med sine våpen og starter den selv...

10:49 a.m.  
Blogger Milton Marx said...

Sånn rent intuitivt er det ikke umiddelbart greit at et regime som har jaget store deler av de velutdannede ut av landet skal begynne å rote med atomspaltning. Milton er ikke nødvendigvis sikker på at verdens største eksperter på sikker kjernekraft er iranere!

Når denne linken ble postet, handlet det ikke minst om at store deler av radikalerne tilsynelatende er villige til å glemme alt av prinsipper, hvis man bare kan motarbeide den store satan. For å omskrive litt:

Det finnes bare én fiende, og hans navn er USA!

Mens tidligere tiders radikalere gikk i tog mot atomkraft, kjempet mot atomvåpen, slåss for kvinners rettigheter og mot religiøs intoleranse, ser vi i dag at de radikale slåss for kvinnefientlige erkekonservative mullaers rett til å bygge atomkraftverker og anrike deres eget plutonium.

11:10 p.m.  
Blogger Akademikeren said...

Jepp - du har rett i det der! Hvis USA er mot Saddam er vi for Saddam fordi vi er mot USA og for de som er mot USA. Eller noe sånt...

9:54 a.m.  
Blogger Elvis Bling Laden said...

Hm.. Jeg er litt usikker på om jeg skjønner hva du mener.. Mener du at du faktisk har sett noen venstreorienterte som STØTTER irans atomvåpenprogram, eller forsøker du å gjøre narr av oss som er motstandere av å bombe atomvåpenprogrammet med atomvåpen?

4:25 p.m.  
Blogger Milton Marx said...

Elvis: de fleste land som har kjernekraft anriker ikke deres eget uran selv. Atommaktene gjør det, mens resten kjøper materiale som er anriket til kraftproduksjon, men som ikke er "Weapon Grade".

Iran har nektet ethvert kompromiss som f.eks. å la russerne stå for anrikingen. Derfor er det i høyeste grad berettiget å stille spørsmål ved om dette har fredelige formål. Posten er først og fremst ei oppfordring til å se en rystende bildedokumentar, men samtidig bemerkes det at venstresida tilsynelatende er rede til forlate de fleste prinsipper i sin iver etter å kritisere USA.

Atomkraft kan ha skrekkelige konsekvenser, og det er overraskende å finne så mange sosialister som forsvarer kjernekraft. Verden har tydeligvis endret seg kraftig de siste 20 årene.

Å finne så mange sosialister som støtter Irans rett til å utforme sitt atomprogram slik at det tilrettelegges mest mulig for utvikling av atomvåpen (via anriking) er også overraskende.

Nok har "Nei til atomvåpen" rast ned fra 130.000 medlemmer til 20.000, men det betyr jo ikke at de stakkarene som sitter igjen ikke har en stemme. Hvorfor rykker ikke "Nei til atomvåpen" ut med en oppfordring til regjeringen om å bidra til å presse Iran til å frafalle anrikingsprosessen - og i stedet kjøpe brensel fra utlandet, som alle andre. For Iran er jo ikke behovet for å sikre energiforsyningen i strategisk perspektiv et argument. De har tilstrekkelig med olje og raffinerikapasitet uansett.

Mantraet har i alle år at Vesten burde vise vei i form av ensidig atomnedrustning, for så ville russerne komme etter. Nå har dette skiftet til at vi må forstå Irans rett til atomvåpen, når Israel allerede har det.

9:15 p.m.  
Blogger Elvis Bling Laden said...

jeg hører du sier det, men jeg har ikke sett noen hevde at vi må forstå irans rett til atomprogram. spørsmålet mitt var om du har fulgt med bedre i timen enn meg, og i tilfelle om du kan vise meg noen av de atomvennlige sosialistene dine. 'nei til atomvåpen' har vel ikke gjort så mye annet enn å sende kopreitan på carl johan fe siste 20 åra, så de skal du ikke vente deg så mye fra, trur jeg.

8:38 p.m.  
Blogger Milton Marx said...

Elvis: for eksempel sier Klassekampen følgende:

”Iran har besluttet å gjenoppta forskningen med anriking av uran, som regimet selv hevder skal brukes til fredelige formål. Påstanden styrkes av at Irans åndelige leder, ayatollah Ali Khamenei, har avgitt en fatwa som forbyr all utvikling, lagring og bruk av atomvåpen. Vladmir Putin har foreslått at Russland og Iran sammen skal anrike uran på russisk jord, men Iran har ønsket å utvikle denne kapasiteten selv. Dermed har forhandlingene med EU-landene, Tyskland, Frankrike og Storbritannia brutt sammen…
…Uansett er det ingen tvil om at Iran har rett både til forskning, produksjon og bruk av kjernekraft til fredelige formål. Presset mot Iran bør derfor avvises.” (mine kursiveringer)

Ellers ser man jo et og annet rundt omkring i de enkelte bloggene. Felles for alt dette er den manglende interessen for å vurdere konsekvensene av at Iran turer frem. I tillegg til at det naturligvis serveres unnskyldninger av vekslende kvalitet for hvorfor Iran må få anrike uranet sitt.

Som det er i dag, frykter mange andre arabiske land Iran, som presser på for å styrke sjiamuslimenes stilling. President Mubarak i Egypt sier at sjiaene i Egypt er mer lojale overfor Teheran enn overfor Kairo. Et Iran med atomvåpen vil gjøre det sannsynlig at sunnimuslimske Saudi-Arabia vil følge etter. Kort og godt et våpenkappløp – med derav følgende prøvesprengninger etc.

Kanskje kommer det ikke så langt, for et Iran med atomvåpen vil neppe trappe ned støtten til Israels fiender. Israel vil stå i en håpløs situasjon hvis Iran trapper opp hjelpen til de militante palestinerne.

Hvorfor skulle Iran gjøre dette? For å vinne sympati. Styrke sin innflytelse i regionen. For å styrke sjiaene overfor sunniene i de andre arabiske landene. Palestinerne selv er sånn sett ikke så interessante. De er bare et hendig verktøy.

Israel vil imidlertid kanskje ikke sitte stille og vente på at noe slikt skjer. De har bombet kjernefysiske anlegg før. Derfor har Iranerne lagt deler av fasilitetene så dypt under jorden at de ikke kan nås med konvensjonelle våpen.

Situasjonen er definitivt vanskelig, og det kan være vanskelig å se noen løsning. Derfor er budskapet heller ikke ”bomb nå!”.

Prisen for å vente kan bli vanvittig høy. Men samtidig kan det undre hvorfor Iran – som også Irak gjorde – viser en slik åpenlys forakt for å tone ned konflikten. Hvorfor sier Iran at gasskamrene trolig bare er bløff? Hvorfor sier de at Israel bør fjernes fra kartet? Det minner nesten om at de ønsker at krigen skal komme. Hvorfor gjør de i tilfellet det? Det minner om en felle…

Det kan se ut som om de tilstreber å skape en religionskrig. En krig som blir totalt uoverskuelig når man tenker på at vestens muslimer trolig er mer lojale overfor Islam enn overfor en hvilken som helst ”coalition of the willing”.

Verden ville definitivt vært noe enklere dersom Iran og Nord-Korea ville kjøpe det kjernefysiske brennstoffet sitt på butikken – som andre skikkelige folk!

2:35 a.m.  
Blogger Elvis Bling Laden said...

Hm.. KK skriver; "…Uansett er det ingen tvil om at Iran har rett både til forskning, produksjon og bruk av kjernekraft til fredelige formål. "
Jeg skjønner hvordan du kan tolke det som å være for, men jeg leser det ikke sånn. Jeg oppfatter det som en annerkjennelse av begrensingene til "det internasjonale samfunn" (les USA) sitt lovlige spillerom.

9:52 a.m.  
Blogger Gard E Abrahamsen said...

Til Irans forsvar er der nok noe logikk i det å anrike sin egen uran. Ved å kjøpe ferdianriket uran fra andre makter, gjør man seg avhengig av andre nasjoner, noe som i sin tur åpner for mer innflytelse fra utenforstående. Spesielt med hensyn til noe så viktig som energikilde bør man nok være svært forsiktig med hvem man "binder seg opp mot." Sånn sett er det nok bra sikkerhetspolitikk i å anrike egen uran.

På den annen side burde vel Iran være et flott sted for alternative energikilder som solcellepanel. Tror ikke noen kommer til å bombe deg for å bruke solceller...

3:18 p.m.  

Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link

<< Home