mandag, februar 06, 2006

Jyllands-Postens ”hykleri”

Det slås opp i pressen at Jyllands-Posten i 2003 avviste trykkingen av noen vitsetegninger om Jesus. Ikke minst Morten Drægni gjør et poeng ut av dette.

Ettersom at JP tillot trykkingen av 12 – riktignok mer harmløse – tegninger av Muhammed, er avisen hyklersk.

Quod erat demonstrandum

Dette er tynn suppe på en spiker. At en tegner synes det er morsomt å harselere med kristendommen er helt greit, akkurat som at det er helt greit hvis en avis ikke vil trykke de pågjeldende tegningene fordi de ville virke støtende. For å støte folks religiøse følelser, bør man ha en god begrunnelse. Dette er hele kjernen.

JP ønsket å problematisere den generelle frykten for islamske represalier. At vanlige nederlendere ikke tør ikke uttale seg om drapet på den islam-kritiske filmregissøren Theo van Gogh på TV, at det finnes flere kritiske teaterstykker om George W. Bush, men ingen om Osama bin Ladin.

Det som så foranlediget tegningene, var at en barnebokforfatter ville lage en informativ barnebok om islam. I et flerkulturelt land burde en slik barnebok virkelig være på sin plass. For at danske barn skulle forstå innholdet, ville det helt klart være ønskelig med illustrasjoner av Muhammed. I seg selv et sobert prosjekt, som også i høy grad ville ha kunnet bidra til brobygging. Hvem av dere ville ikke ha kjøpt en slik bok til de små, hvis den ellers ikke var respektløs? Det viste seg så at forfatteren ikke greide å finne én illustratør som ville stille opp. Boken er utgitt som den første i Danmark hvor ikke kan identifisere navnet på tegneren.

Jyllands-Posten tok saken fordi det ikke kunne være riktig at hele landets tegnerstand i den grad fryktet represalier at ingen ville tegne Muhammed. JP ønsket å rette søkelyset på den selvsensur som kulturlivet pålegger seg. Derfor inviterte avisen 40 tegnere til å tegne Muhammed som de så han, uten andre føringer. 28 sa nei, mens 12 aksepterte.

Kristne miljøer skremmer ikke kunstnere til taushet, og det at tegneren selv driver og pusher tegningene sine rundt til ulike aviser for å få dem publisert, er jo nettopp beviset på at det ikke hersker noen tilsvarende frykt for de kristne miljøene. Viser ikke nettopp avslaget til tegneren at JP rent faktisk tenker på at man ikke skal leke unødig med religiøse følelser?

JP brakte Muhammed-tegningene fordi det var et presserende behov for å rette søkelyset mot frykten for islamske represalier. At de siste dagenes utvikling til fulle har vist at denne frykten var høyst reell, er en annen sak.

Synes du fortsatt at det er hykleri at JP ikke trykte disse tegningene, Drægni? I den store sammenhengen kan du i så fall ta det rolig, for er det noe det er rikelig av i Danmark, så er det harselering med kristendommen – og andre religioner.

Hva med tegneserien ”Vorherre på lokum” (dass)? Den finnes sikkert i enkelte antikvariater. Eller at Jens J. Thorsen klattmalte et 4-5 meters høyt bilde av Jesus med ståkuk, klint inntil porten til Aalborg kloster? Kan ikke du gjøre litt research for oss? Gi oss noen eksempler på dansker som lever under politibeskyttelse som følge av trusler fra rabiate kristne.

Eller er det bare det at du er rede til å bruke ethvert argument som går mot Jyllands-Posten? Her snakker du mot bedre vitende.

Bortsett fra dét: Å forsvare hva det skal være utelukkende fordi synderen ikke er hvit kristen vesteuropeer eller amerikaner er en kjent sosialistidrett. Her må dette høyverdige prinsippet likevel vike for det faktum at Gud er død. En sann marxist skal jaggu ikke gå i fistel fordi noen har fornærmet GUD!!!!!!!!

Karl ville ha vært flau over deg.

2 Comments:

Blogger Vegard said...

Eller kanskje problemmet er at tegnerne til barneboken hadde misforstått hva islam mente om bilder av Muhammed....men det som er dobbeltmoralsk er at de velger å ikke publisere bilder av Jesus men publisere bilder av Muhammed,selv om de vet at dette vil skape en reaksjon.

11:58 p.m.  
Blogger Milton Marx said...

Poenget er at det ikke var noen sak som lå til grunn for å bringe vitsetegninger av Jesus.

Det var det med hensyn til tegningene av Muhammed. Det var påkrevd med en provokasjon.

Dersom JP hadde arbeidet med en eller annen sak som gikk på kristendommens manglende toleranse eller noe slikt, kunne Jesus-tegningene kanskje vært brukt, men ikke sånn helt uten videre, og uten grunn. Det ville jo endre JP fra en avis til et vitseblad.

8:17 a.m.  

Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link

<< Home