onsdag, februar 01, 2006

De første 100 dagene

Milton har lest dokumentet om SVs første 100 dager i regjering, og har merket seg følgende formulering, som er et av hovedpunktene, og det viktigste beinet som slenges til distriktene:

"De frie inntektene i kommunene økes med 5,7 milliarder. Det innebærer et kraftig inntekstløft for kommunene, som sikrer økt frihet til å løse viktige velferdsoppgaver i 2006 - ikke minst nye muligheter til å satse på skolen........ KS' ferske budsjettundersøkelse viser at kommunene velger å bruke de frie midlene som ble bevilget før jul på å forbedre velferdstilbudet for sine iunnbyggere."

Milton har en liten sann historie fra en norsk kommune. I alle år har kommunen vært styrt av SP eller AP, med noen få avbrekk. Den pågjeldende kommunens adelsmerke har vært innkjøpsstoppene. Et annet kjennetegn har vært mangelen på midler i skolen, slik at det kunne brukes vikarer ved sykdom.

Sist valg skjedde det først og fremst et generasjonsskifte i kommunestyret, men også fremgang for Høyre i tillegg til at FRP kom inn for første gang.

Et av tiltakene som ble iverksatt var å legge kommunestyremøtene til etter normal arbeidstid. Ikke minst for de privatansatte politikerne var dette en bedre løsning. Motstanden kom først og fremst fra politikere som arbeidet som lærere. I denne sammenhengen skal lærernes partitilhørighet få ligge, men det skal bemerkes at det er en liten kommune, hvor alle kjenner alle.

Konsekvensen av en slik omlegging? Mindre bruk av vikartimer mens lærerne sitter i kommunestyremøter, slik at det er penger til å bruke vikarer når lærerne er syke.

La oss se hva som kommer ut av de økte inntektene til kommunene. KS er kanskje ikke den mest objektive kilden til måling av levert kommunal service…. ;o)

Milton tror egentlig ikke at det største problemet er mangel på penger, men snarere den elendige forvaltningen som kommunene står for, og at regjeringen åpner for det varme vannet uten å sette proppen i badekaret først…

5 Comments:

Blogger Vegard said...

Vel for å svare deg kjapt angående kommune økonomien så kan jeg ta et eksempel jeg kjenner til.

En kommune fikk 20 000 i måneden i oppbunede midler som skulle gå til å leie et midlertidig sted for en flyktning som hadde kommt til Norge.Kommunene fikk valget mellom et sted til 7500 og et til 20 000.Kommunen valgte stedet til 20 000,grunnen den var "Da får vi høyere skatt tilbake".For hadde de valgt stedet til 7500 så måtte de tilbake betalt resten til staten.

Det må komme mer penger i fri midler til kommunene ikke mindre i fri midler til kommunene.

2:31 a.m.  
Blogger Milton Marx said...

Jepps. Problemet i et nøtteskal. Gir du folk frihet i forvaltningen blir den suboptimal, og det samme blir den hvis du binder midlene.

For Milton henger dette sammen med at mennesket ikke har den ansvarligheten som skal til ved forvaltningen av andres penger - og at den felles sektoren derfor bør være minst mulig.

Med andre ord mindre kommune, mindre fylke og mindre stat.

2:12 p.m.  
Blogger Vegard said...

Nope jeg mener at kommunene må få større handlefrihet til å kunne bestemme over de midlene de mottar selv.

For hvis kommunene mottar mer i frie middler så vil de også forvalte pengene bedre siden jo bedre de forvalter pengene jo mer fornuftig vil de bruke pengene.

2:23 a.m.  
Blogger Vegard said...

Blah det ble feil skulle være:
For hvis kommunene mottar mer i frie middler så vil de også forvalte pengene bedre siden jo bedre de forvalter pengene jo mer kan de bruke på forskjellige prosjekter i kommunene.

2:24 a.m.  
Blogger Milton Marx said...

Har du sett posten om å snakke for ens syke mor?

Frie midler er ikke det mest rasjonelle, ser det ut som...

12:13 a.m.  

Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link

<< Home